Interactief leren: nóg effectiever leren met video

De beste manier om iets te leren is door direct iets te doen met de geleerde informatie. Interactief leren helpt om:

Wat is interactief leren?

Interactief leren betekent dat er meer met informatie gedaan wordt dan er alleen naar kijken en luisteren. Door interactiviteit krijgen kijkers de regie over het onderwerp en zien zij de gevolgen van hun gekozen acties. Combineer de interactiviteit met video en je krijgt de optimale manier om te leren. 

Voorbeelden van interactief leren

Bij interactief leren kun je bijvoorbeeld denken aan een interactief scenario waarbij de kijker keuzes maakt of een keuzemenu om snel naar specifieke informatie te navigeren.

Interactief scenario

Interactief keuzemenu


Waarom interactief leren?

Doordat kijkers interactief leren, spelen zij een actieve rol in de video. Ze maken bijvoorbeeld een keuze binnen een situatie in de video of geven hun informatievoorkeur aan. Dit verhoogt niet alleen hun betrokkenheid, maar brengt nog veel meer voordelen met zich mee.

Kennis effectief toepassen in de praktijk


De kijkers leren over een bepaalde handeling of theorie. Vervolgens komen zij terecht in een praktijksituatie waar ze het geleerde gaan toepassen.

Verbanden leggen met herkenbare situaties


Interactief leren werkt het beste in een setting waar de kijker bekend mee is. Door een scenario te creëren in een herkenbare situatie, bijvoorbeeld op de (toekomstige) werkplaats van de kijker, worden verbanden gelegd.

Alleen relevante informatie tonen


Het is belangrijk om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de kijker om specifieke informatie te vinden. Interactief leren betekent kijkers de vraag stellen: “Waar ben je naar op zoek?”.

Hoe kan ik interactief leren toepassen?

We denken graag met je mee over hoe interactief leren voor jouw organisatie kan worden ingezet. Met onze achtergrond in L&D en expertise op het gebied van interactieve video vinden we samen de beste vorm van interactief leren voor jou.